SAGE UMT® | Armstrong | Americas

SAGE UMT®

SAGE UMT<sup>®</sup>

产品规格

型号 SAGE UMT®
应用场合 蒸汽疏水阀检测工具
电池供电 10+ 小时锂离子
充电电压 12 VDC(最大 6.5 W)
电池充电环境温度 0°C – 45°C (32°F – 113°F)
工作温度范围: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
最低蒸汽压力 0.14 barg (2 psig)
最大蒸汽压力 221 barg (3200 psig)
IP 等级 IP 64(待定)
BLE 规格 4.2
RFID 规格 13.56 MHz
电压 7.2 伏 DC
阀体材质 耐热 ABS
声学探针 304 不锈钢
电声传感器 陶瓷压电
重量 0.57 kg (1.25 lb)

SAGE UMT®

阿姆斯壮的 SAGE UMT® 能够消除人为错误,将疏水阀检测质量提升到新水平。我们最先进的自动疏水阀检测设备能够使任何蒸汽疏水阀技工定期快速、简便、准确地检测疏水阀。