SAGE® voor warm water | Armstrong | Americas

Armstrong International helpt u met geavanceerde bewaking, metingen en documentatie van thermische energiesystemen, met regelmatige updates, rapporten en meldingen.

Blijf 24 uur per dag volledig op de hoogte met regelmatige updates, nauwkeurige documentatie, persoonlijk afgestemde rapporten en realtime waarschuwingen bij eventuele problemen.

Brochure Intelligente bewaking en documentatie van warmwatersystemen

SAGE®-dashboard

Het dashboard geeft u eenvoudig toegang in realtime tot essentiële gegevens voor verschillende gebieden en fungeert daarmee als betrouwbare keuzehulp.

Documentatie en administratie

Stel documenten samen en houd de administratie bij.

ASHRAE-norm 188-2015

Regulatielimieten

Leg limieten vast waarbinnen een chemische of fysische parameter moet worden bewaakt en gehandhaafd.

ASHRAE-norm 188-2015

Bewaking

Stel een systeem in voor het bewaken van de parameters die betrekking hebben op de in 6.1.3. bepaalde regulatielimieten.

ASHRAE-norm 188-2015

Warmwaterrapport

Geeft een compleet overzicht van de prestaties van digitale circulatiekleppen en warmwatersystemen gedurende de geselecteerde tijdsperiode.

Bemonsteringsrapport downloaden

Zorgnormen

Een zorgnorm wordt gedefinieerd als de verzameling van erkende wetten, normen en richtlijnen die van toepassing zijn.

OSHA (1998), Joint Commission Environment of Care (2001), ASHRAE-richtlijn 12-2000, ASHRAE-norm 188-2015 en VA-verordening 1061 (2014) zijn zorgnormen waarin belangrijke aanbevelingen zijn opgenomen voor het vaststellen en bewaken van temperatuurlimieten voor warmwaterregelsystemen.

Risico’s beperken

Door naleving van een zorgnorm kan het risico van brandwonden, legionellabesmettingen en hieruit voortkomende rechtszaken tot een minimum worden beperkt.

“Bezoekers van het Las Vegas Aria Resort & Casino kunnen geen aanspraak maken op de geclaimde schadevergoeding voor de veteranenziekte die ze naar eigen zeggen hadden opgelopen door de watervoorziening in het hotel, zo oordeelde de federale rechter in Nevada maandag. Het management had namelijk de juiste maatregelen voor veilig watergebruik getroffen.” (Law 360 Legal News Service, 2015.)

“In 2014 werd ASHRAE geïntroduceerd, met daarin richtlijnen waaraan moet worden voldaan. Dit is in feite een norm gericht op de primaire preventie van het ontstaan en de overdracht van legionella bij het construeren van watervoorzieningen. Vastgoedeigenaren en managers van gebouwen worden hierin opgeroepen de watervoorziening van hun gebouw te onderzoeken, op zwakke plekken te controleren en met maatregelen te komen om deze te bewaken.” (Laura Cooley, M.D., M.P.H. medisch epidemioloog, Centers for Disease Control and Prevention.)

ASHRAE

richtlijn 12-2000

4.1.6 AANBEVOLEN BEHANDELING: Warm water bewaard bij 60 °C (140 °F), retour uit circulatie minimaal 51 °C (124 °F).

Norm 188-2015 legionellose: risicobeheersing bij het construeren van watervoorzieningen in gebouwen

6.1.3 REGULATIELIMIETEN: leg limieten vast waarbinnen een chemische of fysische parameter moet worden bewaakt en gehandhaafd.

6.1.4 BEWAKING: stel een systeem in voor het bewaken van de parameters die betrekking hebben op de in 6.1.3. bepaalde regulatielimieten.

6.1.7 DOCUMENTATIE EN ADMINISTRATIE: stel documentatie samen en houd een administratie bij.