Deurverwarmers | Armstrong | Americas

Deurverwarmers

Deurverwarmers

Deurverwarmers

Het doel van deurverwarmers is om lucht met een voldoende hoge snelheid (uitlaatsnelheid boven 10 m/s of 2000 fpm) en temperatuur te leveren om de binnenkomende lucht te temperen en de infiltratie van koude lucht tot een minimum te beperken. Door een hogesnelheidsmondstuk aan onze unitverwarmers toe te voegen, kunnen we ze gebruiken als deurverwarmers om koude lucht te temperen die wordt binnengelaten door open laadperrondeuren. Er zijn kernen beschikbaar voor stoom of vloeistof, waardoor units kunnen worden toegepast in verschillende fabrieksgebieden met verschillende verwarmingssystemen.

Bronnen

Product- en branchespecifieke literatuur
Handleiding installatie, bediening en onderhoud