Y 型铸铁过滤器 - A/CA 系列 | Armstrong | Americas

Y 型铸铁过滤器 – A/CA 系列

Y 型铸铁过滤器 – A/CA 系列

产品规格

型号 CA A A-法兰式 125 A-法兰式 250
公称
通径
15 mm (1/2″)
20 mm (3/4″)
25 mm (1″)
32 mm (1-1/4″)
40 mm (1-1/2″)
50 mm (2″)
80 mm (3″)
65 mm (2-1/2″)
80 mm (3″)
50 mm (2″)
65 mm (2-1/2″)
80 mm (3″)
100 mm (4″)
150 mm (6″)
50 mm (2″)
65 mm (2-1/2″)
80 mm (3″)
100 mm (4″)
150 mm (6″)
连接
类型
螺纹 螺纹 法兰
Class 125
ANSI B16.1
法兰
Class 250
ANSI B16.1
阀体材质 铸铁
ASTM A48
Class 30
铸铁
ASTM A48
Class 30
铸铁
ASTM A48
Class 30
铸铁
ASTM A48
Class 30
压力温度等级
蒸汽
无水击
17 barg @ 208°C
(250 psig @ 406°F)
17 barg @ 208°C
(250 psig @ 406°F)
8.6 barg @ 177°C
(125 psig @ 353°F)
17 barg @ 204°C
(250 psig @ 400°F)
冷水
无水击
28 barg @ 66°C
(400 psig @ 150°F)
28 barg @ 66°C
(400 psig @ 150°F)
12 barg @ 66°C
(175 psig @ 150°F)
28 barg @ 66°C
(400 psig @ 150°F)

Y 型铸铁过滤器 – A/CA 系列

A/CA 系列 250 lb. (17 bar) 螺纹式 Y 型过滤器滤网室防泄漏、耐变形。滤网室两端均经过精密加工。这意味着阀座表面圆润光滑、滤网室长度固定。由于滤网紧贴加工表面,超过滤网开口的颗粒无法从滤网末端进入。

螺纹滤网限位器:易于安装和拆卸

直螺纹意味着通过适当的垫片配合,较小的扭矩即可实现密封严密。拆卸滤网限位器,需要的扭矩也较小。移除挡板时,也需要较小的扭矩。对您而言,这种设计与难以拆卸的锥管螺纹相比,“冻结”的风险更低。

可更好排污的偏心排污接口

65 mm (2-1/2″) 和 80 mm (3″) 过滤器的偏心排污口使您在清理过滤器时几乎可以完全清除液体和污垢。同时,移除滤网挡板时,溅出的液体更少。

多种滤网选择

多种过滤网材料、网孔和冲孔可供选择

认证

  • PED