Emech® 工业热水混合中心

Emech® 工业热水混合中心

产品规格

型号 水量 热水出口连接尺寸
IMC40G 647 lpm (171 gpm) 2″ FLANGE
IMC40R 647 lpm (171 gpm) 2″ FLANGE
IMC50G 1,476 lpm (390 gpm) 3″ FLANGE
IMC50R 1,476 lpm (390 gpm) 3″ FLANGE
IMC80G 2,521 lpm (666 gpm) 4″ FLANGE
IMC80R 2,521 lpm (666 gpm) 4″ FLANGE

Emech® 工业热水混合中心

Emech® 数字控制阀和预制管道及相关配套部件连接后的工业热水混合中心,设计紧凑、安装方便。可以提供针对无循环系统或再循环系统的标准配置机组。